Städning Stockholm

Förstklassig städservice - hemstädning, flyttstädning m.m.

Stockholm - en av världens renaste städer

Frisk luft och friskt vatten är några av dom saker som bidrar till en ren stad. Detta finns i Stockholm – en av världens renaste städer.

Ligger i topp

När det kommer till renlighet ligger Stockholm bra till. Faktum är att det är en av världens renaste städer vilket minst sagt är ett bra betyg. Men det har inte alltid varit så, utan medvetenhet och hårt arbete ligger bakom. Utsläpp och luftföroreningar har minskat, vattnet har blivit bättre och man arbetar aktivt med avfall och andra saker som påverkar renligheten.

Stockholm i kvällssol

Det hårda arbetet har redan pågått i flera år men fortskrider löpande. Varje år sätts nya mål upp för att bibehålla och förbättra resultaten av dom insatser som görs. Att ligga i topp är inte gratis och för att stoltsera med samma titel tar arbetet aldrig slut.

Ren luft tack vare fjärrvärme

Stockholm har inte alltid hört hemma på topplistan när det gäller renlighet – framförallt inte när det gäller ren luft. Tidigare förekom stora utsläpp och luftföroreningar som satte sina spår men tack vare det numera utbyggda fjärrvärmenätet har föroreningarna minskat enormt.

Ca 8 av 10 hushåll är idag anslutna till fjärrvärmenätet vilket bidragit till stora förändringar. Det gör givetvis också att följdproblemen från just luftföroreningar har minskat och vissa till och med försvunnit helt – vilket ger en frisk och ren luft.

Avfallshantering och renhållning i framkant

Även inom avfallshantering ligger man i framkant, inte bara i Stockholm utan faktiskt i hela landet. Detta bidrar självklart även det till renlighet och det senaste inom avfallshantering är att samla in matavfall. Detta kan sedan återvinnas och bli till exempel biogas till stadens bussar och miljöbilar.

Även gator och torg hålls rena från skräp vilket gör mycket för intrycket med blotta ögat. I Stockholms stad arbetar ett 50-tal personer med skräpplockning – ett evighetsarbete som aldrig tar slut.

Trots att det finns papperskorgar utplacerade var man än befinner sig väljer dessvärre många att slänga skräp på marken. Tack vare dessa skräpplockare försvinner skräp från trottoarer, torg och parker och bidrar på så sätt till en trevligare och renare miljö.

Även gatorna i staden städas regelbundet, dock inte för hand utan med hjälp av stora maskiner. Kanske har du någon gång besökt Stockholm och undrat varför man inte får parkera på vissa gator under vissa dagar eller nätter? Det beror helt enkelt på att rengöringsmaskinerna behöver kunna ta sig fram för att göra sitt.

Även detta gör mycket för känslan – något man precis som med skräpplockningen kanske inte skulle märka fören det uteblev under ett par veckor.

Stor satsning på gång-, cykel-, och kollektivtrafik

En av dom stora bovarna som påverkar renlighet är trafik och utsläpp från bilar och andra fordon. Även om fordonsanvändandet har förminskats genom bra kollektivtrafik, samt förbättrats tack vare fossilfria bränslen är det här dock en punkt staden önskar bli bättre inom ändå.

I Stockholm finns som sagt bra kollektivtrafik vilket gör att många lämnar bilen hemma, eller rent av väljer att inte ha någon bil alls. Gång- och cykelvägar byggs ut och rustas upp och man uppmanar boende att välja miljövänliga transportalternativ.

Ett av Stockholm stads stora mål vad gäller miljö och renlighet är att vara helt fossilfritt inom en tjugoårsperiod. Att arbetet är hårt råder det inga tvivel om men med tanke på hur långt man faktiskt kommit idag är det definitivt inte omöjligt. Åtminstone är det en bra målsättning att jobba emot för att ligga kvar i topp bland världens renaste städer.

Liknande artiklar

Så dammsuger du bäst

Ergonomiska tips inför städning

Fönsterputsning - enkla tips

Så rengör du mattan

 

RUT-avdragsgill hemstädning med goda resultat.

 

1 May 2020