Städning Stockholm

Förstklassig städservice - hemstädning, flyttstädning m.m.

Positiv utveckling för städbranschen

Omsättningen fortsätter att öka för städföretagen i Sverige, även om ökningstakten har minskat något under 2014-2015. Det visar den senaste branschrapporten från Almega.

Städ- och servicebranschen består idag av 2 638 aktiebolag med som omsatte närmare 29 miljarder under 2015 och 2016. Dessa företag har runt 55 000 anställda i en bransch som har vuxit stadigt under senare år. Utvecklingen har dock stagnerat en aning, enligt Almegas undersökning, som pekar på att omsättningsökningen har minskat för första gången på tolv år. Almegas medlemsföretag har en fortsatt omsättningsökning, även om takten har minskat jämfört med de närmast föregående åren.

Prispress och konkurrens

Vad är då anledningen till att städbranschens omsättning har stagnerat efter en lång tids ökning? Enkätsvaren och även statistik från SCB pekar på flera olika orsaker. Hög prispress och hård konkurrens är två av dessa. Företagens kostnader ökar mer än priserna som företagen kan ta för sina tjänster. Dessutom upplevs även konkurrens från branschens mindre seriösa aktörer som betungande. Kraven under upphandlingar räcker inte alltid för att dessa oseriösa företag ska konkurreras ut.

Detta är också en anledning till varför många städföretag nu väljer att bredda sina verksamheter för att förbättra lönsamheten. Kunderna erbjuds nu närliggande tjänster som medför en mer rationell verksamhet som kan utföras utan att man anställer ny personal.

Många företag ökar sitt utbud av tjänster

En klar majoritet av städföretagen i undersökningen har utökat sitt tjänsteutbud under de tre senaste åren. Många planerar dessutom att utöka utbudet ytterligare. Flera företag väljer idag att inte kalla sig städföretag, utan använder istället benämningen service- eller facilityföretag.

De privata aktörerna står för majoriteten av de anställda som arbetar med städtjänster och andra liknande städtjänster i Sverige. Andelen anställda inom branschen som är anställda inom stat och kommun har minskat kraftigt sedan 2005.

Städ- och servicebranschen skapar jobb, antalet anställda har ökat med 16 % mellan åren 2005 och 2014. Nära hälften av de som anställdes under de senaste åren var tidigare arbetslösa och över 50 procent har sitt ursprung utanför Sverige. Hela 76 procent av de anställda inom städ- och servicebranschen är kvinnor.

 

 

Vi erbjuder högklassig hemstädning och ett flertal andra städtjänster.

 

12 Dec 2016